Jogi nyilatkozat

Az Ön által látogatott weboldalt a Díjnet Zrt. üzemelteti.

A weboldal üzemeltetőjének részletes adatai:

Díjnet Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045817
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.
E-mail: info@icsekk.hu
Adószám: 14113765-2-43

A weboldal használatának feltétele, hogy a felhasználó előzetesen elolvassa és elfogadja a jelen szolgáltatási feltételekben szabályozottakat. A felhasználó a weboldalra történő belépéssel elismeri, hogy a jelen szolgáltatási feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A weblapon található információ magyar és angol nyelven olvasható. A két szöveg eltérhet egymástól, kétség esetén a magyar változat irányadó.

Ügyfélszolgálatunk az info@icsekk.hu elektronikus postafiókon készséggel ad felvilágosítást a weboldal tartalma, illetve az alábbiakban leírt fogalmak jobb megértéséhez.

1. Adatkezelési szabályok

Szervereink a weboldalra történő belépéskor automatikusan naplózzák a felhasználók IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében, valamint statisztikai célokra. Az IP-cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

Az üzemeltető a weboldalon semmilyen személyes azonosító kódot (pl. PIN) vagy bankkártya adatot nem kér a látogatótól. Ilyen adatok megadásából származó károkért az üzemeltető semminemű felelősséget nem vállal.

2. Linkek


A honlap, és az azon szereplő szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók weboldalaira vezethetnek. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az üzemeltető nem vállal felelősséget. Bárki használhat a weboldalra mutató hivatkozást, azonban a felhasználás módja és terjedelme nem sértheti a jelen nyilatkozat 4. pontban meghatározott feltételeket, a weboldal tartalma köré nem készíthető frame keretrendszer, valamint nem engedélyezett az üzemeltető jó hírnevét sértő tartalom.

3. A felelősség kizárása

Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a weboldallal kapcsolatban annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából eredő károkért, amennyiben azok a weboldalon található adatoknak az üzemeltetőtől független, vagy rajta kívülálló más személy által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy egyéb hasonló ok folytán keletkeznek. A felhasználók rosszindulatú programok elleni nem megfelelő védelméből adódó fertőzések, támadások, és ezáltal történő adatlopás, adatvesztés, vagy az adatok bárki által történő megváltoztatása következtében keletkező károkért az üzemeltető szintén nem vállal felelősséget.

4. Szerzői jogok

A weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az üzemeltető szellemi alkotása, mely így csak bizonyos törvényi korlátok között használható fel. A weboldalon található anyagokat a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más Internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos. A weboldalon található tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, melynek engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi, védjegyoltalomról szóló és egyéb jogszabályokba ütközik és az ott meghatározott jogkövetkezményeket vonja maga után. Az üzemeltető azonban hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználók saját, személyes használatra a weboldal kivonatait saját számítógépen tárolják, vagy kinyomtassák. Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz azonban az üzemeltető előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.

Amennyiben a felhasználó önként anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, kép és hangadatot egyszerre tartalmazó állományt, futtatható és nem futtatható bármilyen állományt) küld az üzemeltetőnek a weboldalon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra az üzemeltető ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos felhasználási jogot szerez és így ezen művek az üzemeltető saját belátása szerint kerülnek felhasználásra (többszörözésre, terjesztésre, nyilvános előadásra, nyilvánossághoz közvetítésre, átdolgozásra, kiállításra vagy törlésre).

5. Vegyes rendelkezések

Az üzemeltető jogosult a jelen feltételek tartalmát saját hatáskörében bármikor módosítani, így javasoljuk, hogy a weboldalt időről-időre ismét tanulmányozza át, hogy mindig a hatályos információk birtokában legyen.

6. Előforduló hibák

A weboldalon megjelenített információk kizárólag tájékoztatás céljából kerülnek közzétételre, azok pontosságáért illetve naprakész mivoltáért a Díjnet Zrt. semmilyen felelősséget nem vállal. Az iCsekk szolgáltatás hatályos feltételeit az iCsekk szolgáltatójának Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák.